Många förbättringar för Mälardalens vatten under 2018

2:14 min

Rich Waters kallas projektet som nu tar form i flera konkreta åtgärder för att säkra vattenkvalitén för människor och djur.

EU-projektet LIFE IP Rich Waters har tidigare fått omkring 300 miljoner kronor från EU och svenska myndigheter och kommuner. Tanken är att län och kommuner ska samarbeta kring förbättringar för regionens vattendrag.

- Alla ska jobba mot samma mål och göra ungefär likadant. Så om man kan sprida alla smarta saker som görs och lära av varandra blir arbetet kring våra vatten mycket mer effektivt, säger projektledaren David Liderfelt.

Projektet har varit under uppbyggnad 2017 men under 2018 kommer flera handfasta åtgärder genomföras och testas.

I Uppland ska energiskog planteras för att rena marken vid en soptipp. I Sörmland och Stockholms län kommer två sjöar att restaureras i bottnarna och i Västmanland byggs fiskvägar i stadsmiljö.