Stor risk för akut läkemedelsbrist vid kris eller krig

2:47 min

Det saknas beredskap för läkemedelsförsörjning vid kris eller krig menar Riksrevisionen. Livsviktiga mediciner kan ta slut på några dagar eftersom stora lager saknas.

Sverige avyttrade sina stora beredskapslager av läkemedel för 20 år sedan och apoteken och sjukhusen har idag inga lager ett tala om.

I och med apoteksomregleringen 2009 upphörde också skyldigheten för det statliga apoteket att ansvara för totalförsvarets läkemedelsförsörjning.

Riksrevisionen menar att regeringen måste ta fram tydliga mål om hur ansvaret ska fördelas.

– Sverige är importberoende när det gäller läkemedel, livsviktig medicin kan vara slut efter bara några dagar eller några veckor, säger Annika Bergman, utredare på socialstyrelsen till P4Uppland.