Arbetsplatser ska mäta radon

2:08 min

Visar det sig att arbetsplatsen har högre värden än det tillåtna måste det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten och åtgärdas. Av de arbetsgivare som P4 Uppland pratat med känner få till att radonhalten nu ska mätas.

– Vi har en ny strålskyddslag och i ju med den så implementerades nya krav från EU som säger att man ska öka skyddet för arbetstagare som utsätts för radon på arbetsplatsen, säger Tove Sandberg Liljendahl, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Varför görs det här nu, finns det en rädsla att det finns mycket radon på arbetsplatser i Sverige?
-I Sverige har vi många naturligt radioaktiva ämnen i vår berggrund, så det finns en risk att det bildas radon. Man kan säga att hela Sverige räknas som att det finns inga lågriskområden. Men det är ju lägre på till exempel Gotland som inte har samma berggrund, säger Tove Sandberg Liljendahl.

Radon är en radioaktiv gas som varken luktar, syns eller smakar. När en människa andas in radon kan delar av gasen fastna i lungorna och orsaka lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att ungefär 500 personer insjuknar i lungcancer per år på grund av radon, risken att drabbas är större om man är eller har varit rökare. Och risken ökar också ju längre tid man vistas i miljöer som har högre radonvärden än det tillåtna 200 becquerel per kubikmeter luft.