Brandrisken

Heby kommun inför eldningsförbud

0:26 min

Kommer det inget regn innan valborg finns det risk att det inte blir några valborgsmässoeldar i kommunen.

Det är den stora risken för brand i länet som gör att Heby kommun nu inför eldningsförbud. Eldningsförbudet innebär att man inte får elda utomhus i skog eller mark. 

Räddningstjänsten meddelar att om det inte kommer något regn innan valborg gäller förbudet även på valborg.