Kvinnors hälsa

Hon startade informationsportal för kvinnor i klimakteriet

Barnmorskan Lotta Hasselberg såg att det fanns ett behov av en samlande informationskälla om klimakteriet. Tillsammans med tre kollegor startade hon därför klimakterieportalen.se som nu är igång sen september.

 "Vi märkte att det fanns stora kunskapsluckor om klimakteriet" säger barnmorskan Lotta Hasselberg.