Vatten

Grundvattennätet ska byggas ut

2:26 min

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) håller på att bygga ut grundvattennätet i hela landet för att på sikt kunna göra bättre bedömningar av grundvattensituationen.

Grundvattennätet består av långa rör i marken där man kan avläsa nivån på grundvattnet. Nu finns det 300 mätstationer i Sverige varav 10 i Uppland. På sikt ska det finnas 600 i Sverige varav 20 i Uppland.

Ellen Walger är tillförordnande enhetschef för grundvattenövervakning vid SGU i Uppsala.

– I dagsläget redovisar vi läget just nu. Med nya mätstationer så kan vi även redovisa hur det kommer att bli i framtiden.