GIFTIGA OMRÅDEN

Tio förorenade områden i Uppsala län högprioriterade

1:52 min

Enköpingstvätten är högst prioriterad av de 3500 områden i Uppsala län som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Kemtvätten fanns mellan 1962 och 2007 och under åren som tvätten var i bruk beräknas ca 100 ton av lösningsmedlet PERKLORETYLEN, PCE, ha använts i kemtvättmaskinerna.

PCE har trängt ner i underliggande jordlager där stora mängder finns lagrat i den finkorniga jorden i Enköpingsåsen.

– Det här är kommunens huvudvattentäkt, den försörjer Enköping och närområdet med dricksvatten, säger tekniknämndens ordförande, 
Tomas Rådkvist (MP).

Enköpingstvätten beräknas kosta 90 miljoner att sanera.