Domslut

Grönt ljus för bergtäkt i Vänge

0:33 min

Mark- och miljööverdomstolen ger tillstånd till att bedriva bergtäkt i Vänge väster om Uppsala, med vissa villkor.

Under tisdagen kom domen i tvisten om bergtäkten i Vänge. Mark- och miljööverdomstolen meddelar att de avslår överklagan och att täktverksamhet kan tillåtas.

Tvisten har handlat om att bolaget Swerock förra sommaren fick godkänt av godkänt av mark- och miljödomstolen att etablera en bergtäkt utanför Vänge, väster om Uppsala.

Swerock ska bryta sten på platsen, sten som bland annat ska användas i väg- och husbyggen. Något som företaget säger är en förutsättning för att Uppsala ska kunna växa.

Beslutet överklagades av boende i Vänge, av Uppsala kommun och av bolaget självt.

Erik Pelling, socialdemokratiskt kommunalråd, sa förra sommaren till P4 Uppland att domen strider mot framtidplanerna för Vänges utveckling.

P4 Uppland har sökt bolaget Swerock för en kommentar kring dagens dom.