DOMSLUT

Oro bland närboende efter beslut om bergtäkt i Vänge

1:18 min

– Vårt hem kommer aldrig bli sig likt igen, säger en boende i Vänge väster om Uppsala, efter att Mark- och miljööverdomstolen givit tillstånd till att bedriva en bergtäkt där.

Tisdagens besked från Mark- och miljödomstolen innehåller en rad ändrade villkor från tidigare dom innan verksamhet kan börja drivas. Bland annat handlar det om bullervallar och ekonomisk säkerhet för efterbehandling.

– Med buller och damm kommer vårat hem aldrig bli sig likt igen. Det är klart att det känns hårt, säger en av de boende i Vänge.

P4 Uppland har sökt bolaget Swerock för en kommentar.