Kustfiske

Nya fiskeregler införs för östkusten

0:34 min

Från och med den 1 september, inför nya fiskeregler, längs kuststräckan från Västernorrland- till norra Uppsala län.

Det har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, beslutat och de nya reglerna syftar till att stärka bestånden av bland annat öring, sik, gös och gädda.

De nya reglerna innebär i korthet att fiske med nät begränsas på grundare vatten än tre meter under delar av året samt att den befintliga höstfredningen på samtliga vattendjup utökas till att gälla även Västernorrlands län.