AVLOPPSSYSTEM

Uppsala kommun ser över framtidens reningsverk

1:45 min

Uppsala är en av Sveriges snabbast växande kommuner, och med det kommer större krav på avloppssystemet. Därför kommer framtidens reningsverk diskuteras av kommunstyrelsen under onsdagen.

Dagens reningsverk i Kungsängen i Uppsala kommer byggas ut fram till 2060 för att klara upp till 300 000 Uppsalabor, men därefter kommer det behöva flyttas. Kungsängsleden, Fullerö eller Bergsbrunna är områdena som diskuteas för reningsverkets nya placering.

– Vi kan inte ta det för långt från tätorten, vi måste ha det någonstans i närheten med tanke på ledningarna, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Michael Åhlman, som bor i Industristadennära dagens reningsverk och även jobbar som miljöstrateg, vill att kommunen tittar på alternativa lösningar.

– Kretsloppsanläggningar som hanterar alla flöden, föreslår han.