Toppmöte

Bättre hälsa med bra stadsplanering

1:58 min

Hur kan man bygga en stad så att den främjar barns rörelsefrihet och livslust? Det är en av de frågor som kommer diskuteras på toppmötet Uppsala Health Summit i oktober.

På mötet Uppsala Health Summit samlas forskare och organisationer från hela världen på Uppsala slott, för att diskutera hur man på olika sätt kan främja hälsosamma uppväxtvillkor i städerna.

Enligt Petter Åkerblom, forskare vid institutionen för stad och land på Sveriges Lantbruksuniversitet, är stadsplanering en viktig del:

– Vi måste skapa en stad där barnen kan röra sig mer fritt än vad de kan idag, säger han.