Kollektivtrafik

Nytt busslinjenät i Enköping

0:37 min

Enköpings bussar kan i framtiden komma att ta nya vägar.

På måndagen antog Trafik-och samhällsutvecklingsnämnden vid Region Uppsala ett förslag om nytt linjenät i Enköping. Region Uppsala skriver i ett pressmeddelande att förhoppningen är att det nya linjenätet ska göra det lättare att ta bussen i framtiden.