Kommuner tävlar om socialsekreterare

3:23 min

Trots att arbetsmiljön för landets socialsekreterare blivit bättre finns fortfarande många vakanser.

– Idag har vi ungefär 16 vakanser på barn-och ungdom. För några år sedan hade vi upp mot 30, så det är en halvering. En positiv utveckling, men vakanserna är fortfarande en utmaning, säger Katja Friberg, avdelningschef för barn och unga myndighet i Uppsala kommun.

Nu satsar Uppsala kommun på att marknadsföra sig på bland annat socionomdagarna för att locka till sig fler socialsekreterare. Något som kan leda till att kommuner tar socialsekreterare av varandra.

– Vi tenderar ofta att göra satsningar, som när de lyckas, snor medarbetare från grannkommunerna och det är ju inte målet, säger Catrin Josepson, socialchef i Knivsta kommun.