Materielbristen

Region Uppsala tvingas leta sjukhusmateriel på annat håll

1:32 min

Region Uppsala tvingas köpa in engångsartiklar av andra grossister till bland annat Akademiska sjukhuset. Orsaken är fortsatta problem med leverantören.

På onsdagen gick Region Uppsala upp i stabsläge på grund av att bland annat Akademiska sjukhuset och vårdcentraler har ont om förbrukningsmateriel som till exempel droppslangar och provtagningsrör. Problemet uppstod i samband med att regionen bytte leverantör.

Först på söndag väntas leverantören som regionen har avtal med vara ikapp med sina leveranser, säger Mikael Köhler, chefsläkare på Akademiska sjukhuset.

– Vi har jobbat med att få leveranser från den ordinarie leverantören, men även jobbat med andra leverantörer. Vi har även direktkontakt med leverantörer om enskilda produkter.

Vad är det för regelverk kring det? Styr ekonomin något?

– I nuläget styr inte ekonomin. Nu är inte jag regelexpert men i det här läget bedömer vi att det är alldeles uppenbart, även grundleverantören är informerad att vi gör så här. Vi måste säkra patientsäkerheten och då måste vi säkra leveranser.