Arbetsmiljö

Socionomstudenter: Känns toppen inför framtiden

1:23 min

Dagens socionomstudenter ser positivt på socialsekreterarnas framtid och är lättade över att yrkets arbetsbelastning ses över.

 – Man har hört från flera olika håll att det är en stor arbetsbelastning, så det känns väldigt positivt att man satsar på socialsekreterare, berättar socionomstudenten Julia Carlsson.

Vad tror ni skulle krävas för att ni ska söka er dit?

– Att man känner att man inte är ensam i sitt arbete, att man har kollegor att luta sig på, säger Emma Eriksson som också studerar till socionom.