Materielbristen

Akademiska sjukhuset ställer in alla operationer i ett dygn

2:14 min

Akademiska sjukhuset ställer in alla planerade operationer från fredag morgon och ett dygn framåt. Orsaken är problem med leveranser.

Beslutet att ställa in alla planerade operationer och planerade inläggningar görs för att kunna säkerställa akut vård och vård för inneliggande patienter, säger chefsläkare Mikael Köhler:

– För att verkligen vara säkra på att klara den akuta vården nästkommande dygn och under helgen så fattade vi beslut om att skjuta upp de planerade operationerna och planerade inläggningar för utredningar.

Problemen uppstod i samband med att Region Uppsala bytte distributör. Förbrukningsmateriel som är nödvändig för verksamheten, till exempel provtagningsrör, handsprit, katetrar och slangar har inte levererats i den takt som krävs. Även andra regioner har drabbats av problem.