Materielbristen

Förvaltningschef: Situationen är väldigt allvarlig

1:25 min

Idag är alla planerade operationer på Akademiska sjukhuset inställda. Petter Karlsson, förvaltningschef över varuförsörjningen, säger att situationen är väldigt allvarlig.

Bristen på sjukvårdsmateriel i Region Uppsala fortsätter. Anledningen är uteblivna nödvändiga leveranser från leverantören. Materielbristen påverkar flera regioner i landet, däribland Örebro. Än så länge är det dock bara Region Uppsala som fattat beslut om att ställa in planerade operationer.
 
Petter Karlsson är förvaltningschef över varuförsörjningen för de fem drabbade regionerna.

– Det är väldigt allvarligt. Det drabbar ju också de andra fyra regionerna. Så det här är stort, säger han.