ENDOMETRIOS

Region Uppsala vill bedriva nationell endometriosvård

0:49 min

Region Uppsala vill att Akademiska sjukhuset ska bli ett av högst fem sjukhus i landet som utför avancerade endometriosoperationer.

  • Region Uppsala ska söka tillstånd hos Socialstyrelsen om att få bedriva nationell, högspecialierad endometriosvård. Det beslutade hälso- och sjukvårdsutskottet på måndagen. Endometrios innebär att livmoderslemhinna växer utanför livmodern och det drabbar ungefär var tionde person som har mens.
  • Anledningen till att Region Uppsala ska skicka in en ansökan är att riksdagen beslutat att viss högspecialiserad vård ska koncentreras till ett fåtal platser i landet. Högst fem sjukhus kommer få göra avancerade endometriosoperationer i framtiden.