PISA-MÄTNINGEN

Kunskaperna hos svenska elever ökar

1:25 min

Sveriges nioendeklassare har förbättrat sina kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap, visar den senaste Pisa-mätningen.

  • De svenska eleverna hamnar nu över genomsnittet i alla tre kunskapsområden. Samtidigt är Sverige det land i undersökningen där störst andel 15-åringar uteslutits från att genomföra Pisa-testet, 11 procent, på grund av att de varit nyanlända.
  • "Speciellt svenska tycker jag det verkar vara många fler som tycker om mycket mer nu, jämfört med när de gick i sexan", säger Mira Målqvist, som går årskurs 9 på Nannaskolan i Uppsala.