IVOKRITIK

Väntade ett år på hjälp av psykiatrin

0:42 min

IVO, inspektionen för vård och omsorg, kritiserar regionen för att bristande samordning ledde till att specialistvård fördröjdes.

  • Mannen som är i trettioårsåldern sökte hjälp på en vårdcentral som hade upprepade kontakter med honom och skrev tre remisser till psykiatrin. Först vid den tredje remissen, då det gått fem månader sedan mannens första besök på vårdcentralen, accepterade psykiatrin remissen.
  • Efter ytterligare ett halvår fick han komma på ett läkarbesök inom psykiatrin.