ÖSTHAMMAR

Kritik: Missade 75 procent av medarbetarna

2:10 min
  • En rapport visar att kommunen har stora kunskapsbrister när det gäller hur många av deras anställda som har en bisyssla.
  • Kunskapen är viktig för att förhindra intressekonflikter och jävsituationer.
  • Enligt rapporten har kommunen 272 medarbetare som också har en bisyssla och inte 63 som kommunen uppgav.