Coronaviruset

Chefsläkaren självkritisk om bristande information

1:55 min
  • De senaste dagarna har det diskuterats om information om coronaviruset varit för knapphändig till personer som inte har svenska som modersmål.
  • Mikael Köhler, chefsläkare på Akademiska sjukhuset, säger att det kan finnas skäl att vara självkritisk, men att informationen kommer att komma ut.