Bussbiljett kan bli dyrare i Uppsala

Det kan bli dyrare att åka buss i Uppsala nästa år trots att den rödgröna majoriteten lovat att det inte skulle bli några höjningar under mandatperioden. Orsaken är att busstrafiken väntas få ett stort underskott annars.

Löftet om att kollektivtrafiktaxorna inte ska höjas före valet 2006 ser nu ut att brytas eftersom busstrafiken även nästa år väntas få ett stort underskott, nära 20 miljoner. Tjänstemännen har tagit fram tre olika förslag på vad som kan göras. Alla innehåller prishöjningar.

Förslaget med lägst höjningar skulle till exempel innebära att värdekortpriset per resa höjs med två kronor och att det inte längre kommer att vara billigare att åka när det inte är rusningstid. Förslaget innebär också att det kort där man får resa 50 resor på 30 dagar också tas bort, men att priset för ett periodkort med obegränsat antal resor sänks från 500 till 470 kronor.

Men om de här höjningarna ska bli verklighet så behöver gatu- och trafiknämnden ändå få 11 miljoner extra från kommunfullmäktige.

Alternativ två innebär en höjning på alla biljettyper, men tjänstemännen tror att det skulle göra att färre åker buss.

Alternativ tre innebär att alla kontantpriser höjs med 50 procent.

Politikerna i gatu- och trafiknämnden har diskuterat förslagen men inte tagit ställning än. Beslut ska fattas på onsdag nästa vecka.

Upplandsnytt har idag inte lyckats nå ordföranden i gatu- och trafiknämnden, Hilde Klasson.