Positiva signaler på arbetsmarknaden

Arbetslösheten i länet ligger på ungefär samma nivåer som för ett år sedan och det är något lägre än i landet i stort.

Länsarbetsnämnden ser ljust på framtiden eftersom antalet lediga platser som anmälts till arbetsförmedlingen hittills har stigit med 20 procent och så är det fler än förra året som lämnat arbetsförmedlingen för någon form av arbete. Just nu är 4,3 procent öppet arbetslösa i länet.