Kommunala chefer sparkas efter fusk

Två kommunala chefer i Uppsala har avskedats efter att de gett varandra arvoden för uppdrag som de inte fullföljde. Framförallt gällde uppdragen stöd till funktionshindrade, och många av de som lovades stöd har inte fått något.

Det var en dag tidigare i höstas som den ena chefen gav sin kommunala kollega två uppdrag om att fungera som kontaktperson åt funktionshindrade personer. Samma dag gav den andra chefen i sin tur sin kollega likadana uppdrag. Dessutom så bestämde de båda att de faktiskt också skulle ha mer pengar för besväret.

Totalt handlar det om cirka 70000 kronor som de båda cheferna fått för de här uppdragen i form av arvoden och ersättningar i samband med aktiviteter med de funktionhindrade. Men kommunens utredning visar att de funktionshindrade inte fick den hjälp de skulle få. Cheferna har alltså fått extra arvoden för någonting som de sedan inte fullföljt.