Kritik mot forskningsutredning

Granskningen av Eva Lundgrens forskning kritiseras idag av fjorton forskare på Dagens Nyheters debattsida.

Bland annat anser de att granskarna saknar kompetens för uppgiften eftersom de har andra forskningsspecialiteter. I debattartikeln skriver de också att granskningsförfarandet visar på en allvarlig brist på respekt för skilda vetenskapliga angreppssätt.