Extrapengar begärs till Uppsalas busstrafik

För att slippa höja busspriserna eller dra ner på busstrafiken i Uppsala, begär nu gatu- och trafiknämnden i Uppsala kommun 22 miljoner extra från fullmäktige för nästa år.

Om nämnden inte får extra tilldelning ska den i stället ta 4,7 miljoner från underhållet av Uppsalas gator - och som sista utväg höja kontantpriset på bussen från 20 till 30 kronor. Det beslutade gatu- och trafiknämnden i går kväll.
I samband med valet 2002 lovade Uppsalas rödgröna majoritet att inte höja busspriserna.

Nämnden bestämde också att det månadskort som kostar 400 kronor och där man får åka 50 resor på 30 dagar tas bort. Men det som ger obegränsat antal resor blir billigare, 470 i stället för 500 kronor. Det är en besparing på 1,5 miljoner, men samtidigt blir det ju billigare för en del.