Socialjouren mobiliserar inför julhelgen

Socialjouren i Uppsala kommun och i Uppsala län förstärker nu bemanningen inför jul och nyårshelgen. Under de senaste åren har samtalen till socialjouren ökat i juletid för det är många som mår dåligt då, det berättar Björn Andersson som är chef för socialjouren i Uppsala.

- För många handlar det om ensamhet och utanförskap. De här helgerna handlar mycket familjegemenskap och är man ensam så blir det tungt, säger han.

Under jul och nyårshelgerna så får socialjouren ta emot omkring mellan fyra och fem gånger så många telefonsamtal som en vanlig helg. Ofta handlar det om ensamma människor som inte har någon annan att vända sig till.

I år kommer fyra socialsekreterare att vara i tjänst under julhelgen. Dessutom kommer det att finnas två till som kan kallas in med kort varsel.

Förutom telefonsamtal så åker socialsekreterarna ut till de drabbade om de behövs. Det kan till exempel handla om familjegräl och misshandel som också är vanligt under julhelgerna.

- Ibland blir gemenskapen inte vad man tänkt sig. När någonting sedan går fel kan det spåra ur och det blir bråk, säger Björn Andersson på socialjouren.