Ehec-bakterier ska kartläggas

Regeringen har gett Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala i uppdrag att kartlägga riskerna med den farliga tarmbakterien Ehec och undersöka bakteriens smittvägar. Även Jordbruksverket ska delta i kartläggningen.

De tre myndigheterna ska sedan lämna förslag på vad som kan göras för att minimera riskerna för att människor smittas. De senaste åren har Ehec orsakat flera sjukdomsfall i Sverige och i några fall har sjukdomen lett till dödsfall.