Ljusare på S:t Eriks torg i Uppsala

Gatu-och trafikkontoret provar nu ett nytt sätt att belysa fasaderna vid S:t Eriks torg i Uppsala eftersom många uppfattat torget som mörkt och otryggt.

För att öka tryggheten och säkerheten har Gatu-och trafikkontoret låtit Vattenfall ta fram förslag att komplettera den befintliga belysningen.

Projektet där små strålkastare monterats på befintliga stolpar genomförs i samarbete med fastighetsägare kring S:t Eriks torg.