Heby kommun gick back igen

Fjolårtes siffror för Heby kommun blev återigen dystra: Ett minus på sex miljoner kronor och sedan tillkommer förluster vid fastighetsförsäljningar på åtta miljoner kronor.

Men det är ändå en klar förbättring jämfört med 2004 tycker kommunalrådet i Heby Rolf Edlund.

- Resultatet är jag inte nöjd med men jag är nöjd med utvecklingen. Att gå från ett minus på fjorton miljoner till minus sex miljoner. Vi på rätt väg. Och hade vi inte tappat skatteintäkterna på sex miljoner under fjolåret hade vi varit på noll, säger Rolf Edlund.

Han menar också att det är svårt att veta hur stora skatteintäkter som kommunen kommer att få in.

- Vi måste ha minst två procent i positivt resultat för att kunna hantera stora förändringar utan att verksamheten blir lidande, säger Rolf Edlund.

Enligt Rolf Edlund är det försäljningar av fastigheter som står för förlustaffärerna i kommunens ekonomi. Och han anser också att förlusterna hade blivit mindre om de personer som avskedades hade fått gå redan i början av januari förra året.

Kontakta reportern
torbjorn.lindberg@sr.se