Forsmark renar vattnet

Från kärnkraftverket i Oskarshamn släpps vatten med radioktiva partiklar ut direkt i havet - det kunde vi höra om i Ekot tidigare i dag - men vid Forsmarks kärnkraftverk finns reningsfilter för tvättvattnet.

Forsmarksverket har en så kallad indunstningsanläggning installerad sedan något år tillbaks. Anläggningen filtrerar bort radioaktiva partiklar ur vattnet, innan det släpps ut i havet. De radioaktiva partiklarna förseglas i tunnor för förvaring.

Forsmarks informationschef Claes-Inge Andersson betonar att Forsmark och alla andra svenska kärnkraftverk har tillstånd att släppa ut en minimal mängd radioaktivitet i vattnet.