Lyckad samverkan till hjälp för ungdomar

En ny modell för samverkan mellan landstinget och ungdomshemmen Bärby utanför Uppsala och Eknäs utanför Enköping, har gett goda resultat när det gäller psykiatrisk hjälp till de ungdomar som är intagna på hemmen.

Den färska rapporten ”Samverkan inom ungdomsvården” från Statens Institutionsstyrelse visar på en klar förbättring i Uppsala län. Nu pågår diskussioner i flera landsting om förbättrat samarbete enligt samma modell som i Uppsala län.

Under perioden juni 2004 till augusti 2005 samverkade ungdomshemmen Eknäs och Bärby med landstingets Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, kring 35 ungdomar. Under motsvarande period innan samarbetsavtalen kom till arbetade man gemensamt med bara fem ungdomar.