Hopp om bevarad konsertsal i Rådhuset

När Uppsala kommun säljer det gamla rådhuset vid Stora Torget, befarar Uppsalas musikliv att man ska mista Rådhussalen som lokal för mindre konserter. Men Uppsala kommuns fastighetschef Hans Burström hoppas att salen även efter en försäljning ska kunna bevaras som konsertsal.