Finansierar EU-bidrag Bachos flytt?

Landshövdingen Anders Björck och länsrådet Leif Byman har skrivit ett brev till infrastrukturminister Ulrica Messing, där de ber regeringen undersöka om Bahco i Enköping och dess amerikanske ägare företaget Snap-on får regionalpolitiskt företagsstöd från EU för att flytta produktionen till Spanien.

I så fall är det i praktiken skattepengar från Sverige som är med och finansierar flytten, säger en av brevskrivarna, Leif Byman på länsstyrelsen.

- Det är inte sunt att flytta runt jobb mellan länder med likvärdig standard i västeuropa och vi begär att få klarlagt av regeringen hur det förhåller sig i den här frågan, säger länsrådet Leif Byman.

I morgon kommer han och landshövding Anders Björck att besöka Enköping och träffa företrädare för Bahco och kommunen.

Kontakta reportern
marten.nilsson@sr.se