Två års fängelse för människosmugglare

Uppsala tingsrätt dömde idag en uppsalabo till två och ett halvt års fängelse för förberedelse till grov människosmuggling. Mannen har stått åtalad för att ha förberett smuggling av tio människor från Egypten till Sverige.

I domen inkluderas även en rad andra brott som mannen också fälls för. Det gäller bland annat grov urkundsförfalskning, grovt bedrägeri och medhjälp till grovt skattebrott.

Uppsala tingsrätt menar att det är bevisat att den 40-årige uppsalabon hade förberett falska id-handlingar till tio personer, tio irakier, som han skulle smuggla från Egypten till Sverige, och tingsrätten menar också att det är visat att 40-åringen hade för avsikt att göra det åtminstone delvis mot betalning.

Mannen greps på Arlanda då han var på väg ut från Sverige och det upptäcktes då att han hade falska handlingar på sig, och vid husrannsakan i hans bostad påträffades en komplett förfalskarutrustning.

Han har dessutom ägnat sig åt att köpa in livsmedel i Tyskland för mycket stora summor, 58 miljoner, och sedan sålt det vidare och inte betalat nån moms. Det är grunden till att han också fälls för grovt skattebrott.

Åklagaren hade begärt att 40-åringen också skulle utvisas, men där menar tingsrätten att han inte har ägnat sig åt våldsbrott och att han har vistats så länge i Sverige och har så god kontakt med sina barn att någon utvisning inte ska ske i det här fallet. Däremot åläggs han näringsförbud i fem år.

Kontakta reporter Marten.Nilsson@sr.se