Insatser efter Bahcos nedläggning

I morse mötte Enköpings kommun landshövding Anders Björck och länsrådet Leif Byman. Vid mötet lade Enköpings kommun fram ett antal konkreta förslag på vad man vill ha hjälp med efter nedläggningen av verktygsföretaget Bahco.

Kommunen har gått igenom förslagen med Länstyrelsen och Bahco och arbetsgrupper har upprättats för varje punkt. Dessutom har pengar anslagits, Länsstyrelsen går in med 1,2 miljoner men totalt rör det sig om 6 miljoner. Länsstyrelsen och Kommunen betonar att Enköping inte skall bli en nedläggningsstad, utan att man nu ser framåt. Infrastruktursatsningar och en växande tjänstesektor skall leda vägen.