Bahco förnekar EU-pengar

Det var absolut inte några EU-bidrag som gjorde att Bahco flyttade från Enköping till Spanien. Det säger nu Bahcos VD, Bertil Engman, efter att bland annat landshövdingen framfört misstankar om att så skulle vara fallet.

- Inget EU-bidrag finns det, säger Bertil Engman.

Det var i måndags som Länstyrelsen i Uppsala skrev ett brev till regeringen undertecknat av landshövding Anders Björck och länsrådet Leif Byman. I brevet ber man  regeringen att undersöka om Bahco eller den spanska regionen till vilken Bahco flyttar sin produktion har fått Eu-stöd.

Bahcos VD Bertil Engman tillbakavisar misstankarna om att något EU-stöd utdelats i den här flytten.

-  Jag känner till alla bakomliggande beräkningar, som är helt och hållet grundade på affärsmässiga beräkningar.

Men om det nu var en flytt baserad på rent marknadsekonomiska grunder, hur kommer det sig då att man flyttar till Spanien och Argentina och inte ett utpräglat låglöneland?

- Det är inget låglöneland. Men det är ändå så att de är vinnare när det gäller att ha lägre kostnader.