Undervisning i samiska riskerar att försvinna

Undervisningen i samiska vid Uppsala universitet är på väg att försvinna. Universitetet vill spara pengar genom att dra in lektorstjänsten för samiska språk. Därmed skulle en 110-årig tradition brytas. Lars-Gunnar Larsson är professor i finsk-ugriska språk vid universitetet och han skräder inte på orden.

- Jag tycker att det här är en skamfläck. Om det skulle förverkligas så blir detta ytterligare ett exempel på att man från samhällets sida menar väldigt lite med att förbättra ställningen för samiskan, säger han.

Det var 1895 som KB Wiklund började med den samiska undervisningen vid Uppsala universitet. I dag har universitetet en lektor på halvtid som undervisar i samiska.

Men nu är den 110-åriga traditionen av samiskaundervisning på väg att brytas. Uppsala universitet ska spara pengar och hotar med att dra in lektorstjänsten därför att elevunderlaget inte är tillräckligt stort.

- Vårt uppdrag baseras på hur många studenter som vill gå utbildningen och som slutför utbildningen. I fjol innebar det åtta helårsstudenter. Det är det ekonomiska utrymmet vi har för samiska just nu, säger Anna Sågvall Hein som är dekanus vid språkvetenskapliga fakulteten.

- Det betyder att vi inte längre kan undervisa i samiska. Det är inte heller någon tröst att säga att det går att läsa samiska i Umeå. I Stockholm finns det till exempel många samer, det säger Lars Gunnar Larsson, professor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet.

Kontakta reportern:
jorgen.heikki@sr.se