"Maktkamp bakom förtroendekris"

En maktkamp mellan politiker och tjänstemän i Uppsala kommun, det är bakgrunden till att nära fyra av tio chefer säger att de har litet förtroende för politikerna i kommunfullmäktige. Det säger folkpartiets kommunalråd Jan-Ove Jerrestål i en kommentar till den enkät som Upplandsnytt berättade om i morse.

- I grunden handlar det om en konflikt om vem som ska bestämma. Cheferna tror att de kan driva det som ett företag men kommunen är en demokratisk organisation där politikerna måste kunna påverka, säger han.

Upplandsnytt har skickat en enkät till 75 chefer på olika håll i Uppsala kommun, 41 av dem har svarat. Av dem är det alltså nära 4 av 10 som säger att de har litet förtroende för politikerna i fullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. bara en av tio har stort eller mycket stort förtroende.  

När det gäller de politiska nämnder som cheferna arbetar närmast så är bilden helt omvänd. Två av tio säger att de har litet förtroende för de politikerna, medan mer än fyra av tio har stort eller mycket stort förtroende för dem.

Socialdemokratiska kommunalrådet Lena Hartwig, tror att det här beror på att cheferna träffar de politikerna oftare medan avståndet är större till fullmäktige.

- Träffar man aldrig fullmäktigeledamöterna eller går på mötena så vet man inte vad som händer. Då känner man inte heller politikerna, säger hon. 

Att kommunfullmäktigepolitikerna skulle ha dåliga kunskaper i till exempel ekonomi, som vissa chefer menar, det säger Lena Hartwig så här om. 

- En del politiker är jätteduktiga och slår tjänstemännen i kunskapsnivå när det gäller till exempel ekonomi. Det finns också politiker som har sämre kunskap än tjänstemännen, men det går inte att generalisera och säga att politikerna har sämre kunskaper än tjänstemännen, säger hon.

Kontakta reportern:
lisa.helgesson@sr.se