För lite "vi-känsla" i stadshuset

De kommunala chefernas förtroende för politikerna har inte förbättrats de senaste fyra åren, trots att det här är en fråga som stadsdirektören sagt att han skulle prioritera.

Upplandsnytt berättade igår om den enkät vi gjort som visar att nära fyra av tio chefer har litet förtroende för politikerna i fullmäktige, samma resultat som vi fick när vi ställde frågan för fyra år sedan. Kenneth Holmstedt är stadsdirektör:

- Ibland blir jag lite förtvivlad över det här. Vi-andan mellan politiker och tjänstemän är inte riktigt vår starka sida.

Kenneth Holmstedt är den högsta chefen i Uppsala kommun, han säger att han själv har stort förtroende för politikerna och att han har jobbat för att öka dialogen mellan politiker och tjänstemän, och tjänstemännens förståelse för politikernas uppdrag.

Men det har inte gått så bra. Upplandsnytt berättade igår om den enkät vi skickat till 75 kommunanställda chefer. 41 av dem har svarat.

Av dem säger nära 4 av 10 att de har litet förtroende för politikerna i fullmäktige, kommunens högsta beslutande organ.

När vi ställde samma fråga för fyra år sedan såg svaren nästan likadana ut, men då var det några få som svarade att de inte hade något förtroende alls för fullmäktigepolitikerna, så svarade ingen i år.

Professorn i offentlig förvaltning, Henry Bäck, säger att det låga förtroendet kan leda till problem i hur kommunen fungerar. Cheferna kanske inte blir så intresserade av att genomföra det politikerna beslutat om de inte har förtroende för dem.

Socialdemokratiska kommunalrådet Lena Hartwig, tror att om förtroendet ska bli bättre så måste cheferna komma till fullmäktige och träffa politikerna oftare.