Tierp satsar för lite på vården av äldre

Tierps kommun lägger för lite pengar på äldreomsorgen. Socialstyrelsen har gjort beräkningar på vad vården av gamla borde kosta i landets kommuner. Tierp ligger 15 procent under de uppskattade kostnaderna.

Kommunalrådet Börje Wennberg säger till Upsala Nya Tidning att man absolut inte har en lägre ambitionsnivå än andra kommuner. Ann-Sofie Flygman på vårdboendet Wesslandia menar däremot att stressen bland personalen gör många äldre oroliga.