Lågt förtroende för politiker- deras eget fel

Det låga förtroendet för politikerna i kommunfullmäktige i Uppsala beror på att politikerna inte klarar sin roll . Det säger folkpartisten Harald Nordlund, som tidigare varit kommunalråd i Uppsala och riksdagsledamot.

I den enkät Upplandsnytt skickat ut och som besvarats av 41 av 75 tillfrågade chefer i Uppsala kommun svarar nära 4 av 10 chefer att de har litet förtroende för politikerna i fullmäktige.

Harald Nordlund, med lång politisk karriär och som nu sitter i landstingsfullmäktige, tror alltså att orsaken till det låga förtroendet för politiker är att politikerna inte hängt med när samhället förändrats och blivit mer komplicerat.

Politikerna måste idag ägna sig mer åt de stora frågorna och politisk styrning, och lämna detaljerna åt tjänstemännen menar han -men det gör man inte. Harald Nordlund menar att alla politiker i landet borde utbildas i hur politkerrollen måste förändras.

En del andra politiker menar att en orsak till det låga förtroendet är att cheferna inte kommer till fullmäktige ofta nog och inte känner politikerna - eller att det är en maktkamp mellan politiker och tjänstemän som ligger bakom.

- Jag tror det är en konflikt om vem som ska bestämma. Cheferna tror att de kan driva kommunen som ett företag men en kommun är en demokratisk organisation där folkvalda politiker måste få påverka vad som sker, sa däremot folkpartistiska kommunalrådet i Uppsala Jan-Ove Jerrestål igår.

Kontakta reportern
lisa.helgesson@sr.se