UNT minskar i upplaga

I den statistik över tidningsutgivningen i Sverige som publiceras i dag, framgår att Upsala Nya Tidning under 2005 minskade med 2400 exemplar jämfört med 2004. Upplagan hamnade på 58500.

UNT är dock fortfarande landets femte största landsortstidning.