Inte farligt bo på Kolningen

Det är inte skadligt för hälsan att bo på Kolningen i Skutskär. Bygg- och miljökontoret i Älvkarleby har undersökt marken i bostadsområdet.

På platsen framtställdes stora mängder träkol från 1869 till 1915 när Stora Enso hade verksamhet där. De mätningar som kommunen gjort visar att de mängder kol som finns kvar i marken i dag är ofarliga. Marken behöver inte saneras och det är inte heller någon risk att odla och äta grönsaker.