Öhrvall tillbaka på chefsplatsen

Överläkaren Ulf Öhrvall, som tvingades lämna sitt arbete som chef för kirurgiskt centrum vid lasarettet i Enköping, är tillbaka på jobbet. För hur länge är ännu oklart.

Ulf Öhrvall fick gå sedan han i media kritiserat planerna på att kirurgin i Enköping ska inordnas under Akademiska sjukhusets ledning. Enligt Karin Thalén, chefen för Enköpings lasarett, ledde Öhrvalls kritik till en förtroendekris mellan henne och Öhrvall.

Som Upplandsnytt berättat tidigare blev reaktionerna starka bland vårdpersonalen på lasarettet när Ulf Öhrvall slutade. Personalen startade namninsamlingar och bar gröna band på sina vita rockar till stöd för Ulf Öhrvall.  I går blev det alltså officiellt att Ulf Öhrvall är tillbaka som verksamhetschef men enligt vänsterpartistiska landstingsrådet Sören Bergkvist som är ansvarig för personalfrågor kommer inte Ulf Örhvall att vara kvar någon längre period.

- Ingenting nytt har inträffat, ingen har ändrat någon ståndpunkt vad jag vet. Det är knappast troligt att han kommer att vara kvar som verksamhetschef.