SVA utnämnt till referenslaboratorium

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, i Uppsala har utnämnts till EUs referenslaboratorium för Campylobacter (infektion i Campylobacter är den vanligaste baterieorsakade diarrésjukdomen i Sverige).

Det var efter en ingående urvalsprocess som utnämningen kom. Konkurrensen var hård och generaldirektör Anders Envall är nöjd. - Det känns väldigt bra. Jag är glad och hedrad. Det visar att vår kompetens här är mycket hög, säger han till Upplandsnytt. Den nya rollen för SVA innebär bland annat att stödja nationella referenslaboratorier och ge vetenskapligt och tekniskt stöd till EU- kommisionen.