Oenighet om segregation i gymnasiet

Elever i Uppsala borde kunna söka till vilken gymnasieskola de vill och betygen borde avgöra vilka som får komma dit de önskar. Det menar folkpartiet, som tror att det skulle minska segregationen.

Idag söker eleverna de program de vill och hamnar på den skola som ligger närmast där de bor.

Men den rödgröna majoriteten i kommunen tror inte att förslaget skulle leda till minskad segragation, tvärt om, och väntas säga nej.