Upplänningarna får del av sin historia

Statens kulturråd delar nu ut pengar för att kulturarvet ska tas om hand och visas upp för allmänheten. Uppsala län får tio miljoner kronor till det här arbetet.  På Upplandsmuséet kommer man att föra in de senaste årens arkeologiska fynd i en databas.